ติดต่อเรา
โทรสายด่วน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย (เชียงราย – พะเยา)

Tourism Authority of Thailand : Chiang Rai Office (Chiang Rai – Phayao)

www.tourismchiangrai-phayao.com

ประเพณีเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 46 และเที่ยวพะเยาในช่วง Green Season

 | views: 87

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงรายจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจร่วมงานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 46 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565 ณ กว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงราย ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และพะเยา กล่าวว่าประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางน้ำเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวพะเยา จัดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาปีละ 3 ครั้งคือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และ วันอาสาฬหบูชา ซึ่งงานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 46 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565 ณ วัดติโลกอาราม เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางน้ำในกว๊านพะเยา สำหรับกิจกรรมการเวียนเทียนจะจัดขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้า พุทธศาสนิกชนจำนวนมากมายต่างพากันนำดอกไม้ธูปเทียนบูชา ล่องเรือไปเวียนเทียนที่วัดกลางน้ำ การเวียนเทียนเป็นแบบเดียวกันกับการเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แต่ที่นี่จะเวียนเทียนด้วยการนั่งในเรือวนรอบวัด 3 รอบ แล้วค่อยลงจากเรือนำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาหลวงพ่อศิลา พระพุทธรูปหินทราย อายุกว่า 500 ปี ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัด สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมล่องเรือเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา สามารถติดต่อเรือพายที่มีการจัดเรือไว้ให้บริการแก่พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอและปลอดภัย ณ บริเวณท่าเรือ กว๊านพะเยา ซึ่งกำหนดจะมีพิธีเปิดงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา ในวันที่ 13 กรกฎาคม2565 เวลา 17.00 น. ท่านสามารถร่วมพิธีเปิด และล่องเรือไปเวียนเทียนทางน้ำได้ในระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. และ 18.30-20.00 น. และในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00- 20.00 น. นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้ “ชม” ดนตรีเพลงเพาะยามเย็น การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ “ชิม” อาหารพื้นถิ่นของกินชาติพันธุ์ และ “ช้อป” ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย, ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย, สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในท้องถิ่น ในงาน”ตลาดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา และ ในระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม เวลา 08.00-20.00 น.ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมหล่อเทียนพรรษา ตักบาตร 108 และนิทรรศการวันอาสาฬหบูชา บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข โดยต้องได้รับวัคซีน Covid-19 ครบตามเกณฑ์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรมฯ

ด้านความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาในช่วงฤดูฝนหรือ Green Season นับเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่จังหวัดพะเยามีความสวยงาม ทั้งด้านบรรยากาศขความเขียวขจีของธรรมชาติ ความชุ่มชื้นของหมอกฝนที่ช่วยแต่งแต้มให้เกิดความสวยงามที่แตกต่างและรู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่วงฤดูฝน สำหรับสายชิวสามารถนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศความสวยงามของหมอกฝนเหนือกว๊านพะเยา จิบกาแฟบนเขาชมทะเลหมอกถ่ายรูปสวยๆกับภูลังกา-ผาช้างน้อย สำหรับนักท่องเที่ยวสายชิม จังหวัดพะเยามีเมนูอาหารขึ้นมากมาย อาทิ เมนูปลาส้มกว๊านพะเยารสเลิศที่นักท่องเที่ยวต้องมาลิ้มลองสักครั้ง สัมผัสอาหารแห่งวัฒนธรรมขันโตกไทลื้อเชียงคำ ชิมเนื้อโคขุนดอกคำใต้จากเนื้อโคขุนระหว่างพันธุ์พื้นเมืองกับชาร์โลเล่ รวมถึงเมนูอาหารอร่อยๆอีกมากมาย หากกล่าวถึงสาย ช๊อบปิ้งสามารถแวะซื้อของฝากของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ผักตบชวาฝีมือกลุ่มแม่บ้านริมกว๊านพะเยา ผ้าทอไทลื้อที่แฝงไปด้วยเรื่องราวที่ชุมชนไทลื้อเชียงคำ และผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นชื่ออื่นๆอีกมากมาย และสำหรับสายลุยขอแนะนำกิจกรรมชม พระอาทิตย์ขึ้นที่ผาหัวเรือ บ่อสิบลอง และปติมากรรมพุทธศิลป์ที่วัดห้วยผาเกี๋ยง หรือพายซัพบอร์ดชมวิวหมอกฝนและแสงสุดท้ายของวันที่กว๊านพะเยา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานเชียงราย ขอเชิญชวนนักท่องที่ยวเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 46 และเที่ยวชมความงามของจังหวัดพะเยาในช่วง Green Season สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงราย โทร.053 717433 หรือ TAT Call Center โทร.1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย, facebook.com/ ททท.สำนักงานเชียงราย-พะเยา หรือเว็บไซต์ https://www.tourismchiangrai-phayao.com และ https://www.checkinphayao.com

แนะนำ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ข่าว
Events & Festivals
วิจิตร 5 ภาค @ เชียงราย
เชียงราย
Attraction
มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 8
ข่าว
Nature
เที่ยว 3 ภู ดู 9 ดอย
เชียงราย

ข่าวสารล่าสุด

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย...

วิจิตร 5 ภาค @ เชียงราย

วิจิตร 5 ภาค @ เชียงราย

 นับถอยหลัง!  สำหรับการแสดงแสง สี เสียงสุดยิ่งใหญ่กับงาน "วิจิตร 5 ภาค @เชียงราย หลงแสงเวียง ที่เจียงฮาย" ภายใต้ คอนเซปต์ "Time & Travel" ที่จะพาทุกท่านหลงใหลไปกับเส้นทางแห่งกาลเวลาบนท้องถนนที่สว่างไสวด้วยแสงแห่งประวัติศาสตร์ ของเมืองเชียงราย...

มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 8

มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 8

    📍🎄กลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง กับงาน"มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 8” 📍🎄ททท.สำนักงานเชียงรายขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมงาน "มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 8” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 📍🎄ระหว่างวันที่ 6 - 11...

X
This site is registered on wpml.org as a development site.