ติดต่อเรา
โทรสายด่วน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย (เชียงราย – พะเยา)

Tourism Authority of Thailand : Chiang Rai Office (Chiang Rai – Phayao)

www.tourismchiangrai-phayao.com

previous arrow
next arrow

   ประวัติเมืองเชียงราย

เชียงราย เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

ตามพงศาวดารพญามังรายเป็นผู้สร้างเมืองเชียงรายขึ้น ต่อมาพญามังรายย้ายไปครองเมืองเชียงใหม่ พญาไชยสงครามพระราชโอรสจึงขึ้นครองราชย์แทนและขึ้นอยู่กับเมืองเชียงใหม่ ภายหลังเมืองเชียงรายได้กลายเป็นเมืองร้าง เนื่องจากประชาชนอพยพหนีภัยสงคราม และบางส่วนถูกกวาดต้อนลงไปทางใต้
เมื่อปี พ.ศ. 2453 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ยกเชียงรายขึ้นเป็น เมืองเชียงราย ซึ่ง “เมือง” เป็นหน่วยการปกครองหนึ่งที่อยู่ถัดจาก “มณฑล” ลงมา โดยเมืองเชียงรายเป็นศูนย์กลางควบคุมเชียงแสน ฝาง และพะเยา ภายหลังได้เปลี่ยนเป็น “จังหวัดเชียงราย” ในสมัยรัชกาลที่ 6
เชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 829 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11,678 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำหลายสาย

จังหวัดเชียงราย แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง

การเดินทาง
รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 จากอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านตากฟ้า-วังทอง-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์- เด่นชัย-แพร่-ร้องกวาง แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 103 ไปอำเภองาว และแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านตัวจังหวัดพะเยา-แม่ใจ-พาน-แม่ลาวตรงเข้าสู่จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 785 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง
รถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ มีรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 ไปจังหวัดเชียงรายทุกวัน
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ 2) โทร. 0 5377 3989
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490, 0 2936 2843-66 ต่อ 614, 325 www.transport.co.th
บริษัท สยามเฟิสท์ ทัวร์ โทร. 0 2954 3601-7, 0 5370 0092, 0 5379 1227 www.siamfirst.co.th
บริษัท เชิดชัย ทัวร์ โทร. 0 2936 0043 www.cherdchaitour.com
บริษัท สมบัติ ทัวร์ โทร. 1215, 0 2030 4999 www.sombattour.com
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด โทร. 0 2939 4999 www2.nakhonchaiair.com

รถไฟ
ไม่มีรถไฟไปจังหวัดเชียงรายโดยตรง แต่สามารถโดยสารรถไฟจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ไปลงที่เชียงใหม่ แล้วเดินทางโดยรถยนต์ไปจังหวัดเชียงราย ระยะทาง 182 กิโลเมตร สอบถามข้อมูลได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 www.railway.co.th สำรองตั๋วล่วงหน้า 5 วันขึ้นไป (ไม่รวมวันเดินทาง) แต่ไม่เกิน 60 วัน

เครื่องบิน
มีเครื่องบินเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงราย ทุกวัน สอบถามข้อมูลได้ที่
การบินไทย โทร. 0 2356 1111 www.thaiairways.com
ไทย สมายล์ แอร์ เวย์ โทร. 0 2356 1111 www.thaismileair.com
ไทย แอร์ เอเชีย โทร. 0 2515 9999 www.airasia.com
นกแอร์ โทร. 1318 www.nokair.com
ไทย ไล อ้อน แอร์ โทร. 0 2529 9999 www.lionairthai.com
เวียต เจ็ต แอร์ โทร. 0 2089 1909 www.vietjetair.com

การเดินทางภายในจังหวัด
จากตัวเมืองเชียงราย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปอำเภอต่าง ๆ ได้โดยมีรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ 1) ไนท์บาซาร์ โทร. 0 5371 5952 และจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มีแท็กซี่บริการเข้าไปในตัวเมืองและไปยังสถานที่ต่าง ๆ ภายในจังหวัด โดยคิดค่าบริการตามระยะทาง ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น.
สหกรณ์รถบริการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โทร. 0 5379 8223
แท็กซี่เชียงราย โทร. 0 5377 3477, 08 9557 1526, 08 2484 0321, 09 3252 1535
เลดี้แท็กซี่ โทร. 09 32553 2535
แท็กซี่สีเหลือง-ฟ้า โทร. 0 5377 3477

ระยะทางจากอำเภอเมืองเชียงรายไปอำเภอต่าง ๆ
อำเภอเวียงชัย      12 กิโลเมตร
อำเภอแม่ลาว       15 กิโลเมตร
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  24 กิโลเมตร
อำเภอแม่จัน        29 กิโลเมตร
อำเภอพาน         46 กิโลเมตร
อำเภอพญาเม็งราย 48 กิโลเมตร
อำเภอป่าแดด       52 กิโลเมตร
อำเภอแม่สรวย      52 กิโลเมตร
อำเภอดอยหลวง    57 กิโลเมตร
อำเภอขุนตาล       60 กิโลเมตร
อำเภอเชียงแสน     60 กิโลเมตร
อำเภอแม่สาย       61 กิโลเมตร
อำเภอเทิง          64 กิโลเมตร
อำเภอแม่ฟ้าหลวง   65 กิโลเมตร
อำเภอเวียงป่าเป้า   91 กิโลเมตร
อำเภอเชียงของ    114 กิโลเมตร
อำเภอเวียงแก่น    127 กิโลเมตร

การเดินทางจากจังหวัดเชียงรายไปจังหวัดต่างๆ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ 2) มีรถโดยสารไปเชียงใหม่ พะเยา แพร่ ลำปาง แม่สอด อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พัทยา ระยอง นครราชสีมา สกลนคร นครพนม เลย อุดรธานี ขอนแก่น ภูเก็ต และบึงกาฬ ติดต่อสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ 2) โทร. 0 5377 3989, บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด โทร. 0 2939 4999 และไทยพัฒนกิจขนส่ง (Green Bus) บริการเดินรถภาคเหนือตอนบน โทร. 0 5326 6480 www.greenbusthailand.com
มีรถสองแถวจอดภายในบริเวณสถานีขนส่ง ให้บริการระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสาร (แห่งที่ 1) กับสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร (แห่งที่ 2) ค่าบริการคนละ 20 บาท

ระยะทางจากตัวเมืองเชียงรายไปยังจังหวัดใกล้เคียง
พะเยา    94 กิโลเมตร
เชียงใหม่ 182 กิโลเมตร

Attractions highlight

ข่าวสารล่าสุด

ผู้ว่า ททท. สร้างความมั่นใจและเชิญชวนนทท.จีนเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทย

  我是塔帕妮 泰国国家旅游局局长 我希望大家对赴泰旅游充满信心, 因为,无论是安全措施还是公共卫生措施,泰国都已经做好了充分的准备。 泰国拥有迷人的自然风光,脍炙人口的美食,全年都能品尝到缤纷的水果。衷心希望我们能在泰国共同分享微笑和幸福。 神奇泰国永远欢迎您,让我们泰国见! ดิฉันขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า ประเทศไทยมีความพร้อม ทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข...

ร่วมนับถอยหลังเข้าสู่การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

                                    📣ร่วมนับถอยหลังเข้าสู่การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 🎨ภายใต้แนวคิด The Open World "เปิดโลก" การรับรู้ทางศิลปะ ผ่านผลงานของศิลปินจากทั่วโลก...

ชวนเที่ยวงาน วิจิตร@เชียงใหม่ สีสันแห่งเส้นเสียง น้ำพุร้อนสันกำแพง โครงการตามพระราชดำริ

ชวนเที่ยวงาน วิจิตร@เชียงใหม่ สีสันแห่งเส้นเสียง น้ำพุร้อนสันกำแพง โครงการตามพระราชดำริ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “วิจิตร@เชียงใหม่ สีสันแห่งเส้นแสง น้ำพุร้อนสันกำแพง โครงการตามพระราชดำริ” เนรมิตพื้นที่ด้วยความวิจิตรตระการตาของเทคนิคแสง สี เสียง ผสานสื่อผสมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตจากอดีตสู่ปัจจุบันของน้ำพุร้อนสันกำแพง...

X
This site is registered on wpml.org as a development site.