ติดต่อเรา
โทรสายด่วน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย (เชียงราย – พะเยา)

Tourism Authority of Thailand : Chiang Rai Office (Chiang Rai – Phayao)

www.tourismchiangrai-phayao.com

ร้านอาหารในจังหวัดเชียงราย

อำเภอเมืองเชียงราย

 
ข้าวซอยพอใจ
โทร. 0 5371 2935
ประเภทอาหาร : ข้าวซอย/น้ำเงี้ยว

จ.เจริญชัย
400/11 ถนนสนามบิน ตำบลเวียง โทร. 0 5371 2731
ประเภทอาหาร : ข้าวต้ม/อาหารไทย/อาหารจีน

ข้าวต้มนาย ก.
90/11 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง โทร. 0 5374 8521, 08 1883 5718
ประเภทอาหาร : ข้าวต้ม/อาหารไทย

ข้าวต้มมีนา
โทร. 0 5371 6099, 0 5374 0014
ประเภทอาหาร : ข้าวต้ม/อาหารไทย

ครัวเกล็ดปลา
หมู่1 ตำบลริมกก โทร. 08 6920 3255
ประเภทอาหาร : อาหารไทย

ครัวต้นไม้
บ้านฝั่งหมิ่น ถนนพหลโยธิน โทร. 0 5375 0383, 08 6625 2881, 08 6914 5603
ประเภทอาหาร : อาหารไทย, อาหารปักษ์ใต้
Website : https://m.facebook.com/ครัวต้นไม้เชียงราย-109179024820478

ซุ้มกุ้งเต้นหนองปึ๋ง
222 หมู่ 6 บ้านหนองปึ๋ง ซอย 3 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ โทร 0 5375 6102, 08 1883 9696
ประเภทอาหาร : อาหารไทย/พื้นเมือง
Website : https://m.facebook.com/KungtenNongPueng

จ่าฮี ข้าวต้มบาทเดียว
567/9 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง โทร. 0 5374 0024
ประเภทอาหาร : ข้าวต้ม/อาหารทั่วไป
Website : https://m.facebook.com/jarhe01

ชีวิตธรรมดา คอฟฟี่เฮ้าส์
179 หมู่ 2 ซอยร่องเสือเต้น 3 ตำบลริมกก โทร. 0 5316 6622, 08 1984 2925
ประเภทอาหาร : คาเฟ่, อาหารทั่วไป

ซากีน่า
80 หมู่ 2 ตำบลริมกก โทร. 0 5316 6848, 08 1993 7311
ประเภทอาหาร : อาหารฮาลาล

ซาลีมา
424/43 ถนนมิตรภาพ โทร. 08 1104 7373, 08 1603 1313, 08 9636 8576
ประเภทอาหาร : อาหารฮาลาล

ซี แอนด์ ซี
620/25 ถนนธนาลัย โทร. 0 5371 9167
ประเภทอาหาร : อาหารไทย
Website : https://m.facebook.com/candc.cr/

ฌาร์คำ
134/11 หมู่3 ตำบลรอบเวียง โทร. 0 5374 6999
ประเภทอาหาร : อาหารไทย/อาหารพื้นเมือง

ดาวินชี่
879/4-5 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง โทร. 0 5375 2535 , 063 686 6678
ประเภทอาหาร : อาหารยุโรป
Website : https://m.facebook.com/davincichiangrai/

ตองตึง
1/1 ถนนสนามบิน โทร. 0 5375 6403
ประเภทอาหาร : อาหารพื้นเมือง

ท่าน้ำภูแล
1/3 หมู่ 2 ตำบลริมกก โทร. 0 5316 6888 โทรสาร 0 5316 6577
ประเภทอาหาร : อาหารไทย/อาหารพื้นเมือง
Website : https://www.facebook.com/ThanamPhulaeChiangrai

โทมะโต
81/4-5 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง โทร.0 5371 9028
ประเภทอาหาร : อาหารญี่ปุ่น

น้ำเงี้ยวป้าสุข
ถนนสันโค้งน้อย ตำบลเวียง โทร. 085 709 4123
ประเภทอาหาร : น้ำเงี้ยว
Website : https://m.facebook.com/saengsukcuisine/

บ้านขนมจีน
ถนนสนามบินเก่า โทร. 08 1716 0783
ประเภทอาหาร : ขนมจีนน้ำยา/น้ำเงี้ยว

บ้านชีวิตใหม่เบเกอรี่
ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง โทร.0 5371 2357
ประเภทอาหาร : อาหารไทย/เบเกอรี่

แป้นเกร็ดวิลล่า
481 ถนนดอยเขาควาย ตำบลรอบเวียง โทร. 0 5371 7552, 0 5371 8288
ประเภทอาหาร : อาหารไทย
Website : https://www.facebook.com/PankledVilla/

มุมไม้
64/5 ถนนสันโค้งหลวง ตำบลรอบเวียง โทร. 08 9179 0552, 0 5371 6416 โทรสาร 0 5371 6376
ประเภทอาหาร : อาหารไทย
Website : https://m.facebook.com/moommai/

ยูนนาน
211/9 ถนนแควหวาย โทร. 0 5371 3263, 0 5371 4992
ประเภทอาหาร : อาหารจีน
Website : https://m.facebook.com/yunnanrestaurant/

ลีลาวดี
58 หมู่ 19 ถนนแควหวาย ตำบลรอบเวียง โทร./โทรสาร 0 5360 0000
ประเภทอาหาร : อาหารไทย
Website : https://www.facebook.com/Leelawadeerestaurantchiangrai

ศรีตรัง
421/1 ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง โทร. 0 5375 2072
ประเภทอาหาร : อาหารไทย/ภาคใต้
Website : https://th-th.facebook.com/sritrangrestaurant/

สบันงาขันโตก
226/50 ถนนสันโค้งน้อย โทร. 0 5371 2290, 0 5371 6440
ประเภทอาหาร : อาหารพื้นเมือง
Website : https://m.facebook.com/sabunngachiangrai/

สลุงคำ
834/3 ถนนพหลโยธิน โทร. 0 5371 7192 โทรสาร 0 5360 2155
ประเภทอาหาร : อาหารไทย
Website : https://m.facebook.com/salungkhamcr/

สหรส สาขาหอนาฬิกา
416/1 ถนนบรรพปราการ โทร. 08 6918 9129
ประเภทอาหาร : เกาเหลาเลือดหมู

หลู้ลำ
118/8 หมู่ 20 ถนนแควหวาย โทร. 0 5374 8223
ประเภทอาหาร : อาหารพื้นเมือง
Website : https://m.facebook.com/RanXaharHluLaCheiyngray/

เอกโอชา
ถนนแม่กก ตำบลริมกก โทร. 0 5371 2543, 0 5375 0496
ประเภทอาหาร : อาหารไทย
Website : https://www.facebook.com/aekocha

เฮือนแม่อุ้ยแสง
853/1 ตำบลเวียง อ.เมือง โทร.0 5371 8777 โทรสาร 0 5374 3247
ประเภทอาหาร : อาหารพื้นเมือง/ไทย
Website : www.facebook.com/ร้านอาหารเฮือนแม่อุ้ยแสง-1475089329446628/

 

 

อำเภอแม่จัน

ข้าวซอยอนงค์
สามแยกแม่จัน โทร. 0 5377 2459
ประเภทอาหาร : ข้าวซอย น้ำเงี้ยว ขนมจีน

จันทร์ปันนา
287 หมู่ 8 ตำบลแม่คำ โทร. 08 3784 1551
ประเภทอาหาร : อาหารไทย
Website : https://www.facebook.com/chanpunnaa/

พาลาโบลา
207 หมู่ 11 ตำบลเวียง ถนนพหลโยธิน โทร.0 5377 2234
ประเภทอาหาร : คาเฟ่ อาหารยุโรป/เบเกอรี่)
Website : https://m.facebook.com/Parabolacoffe/

 

อำเภอแม่ฟ้าหลวง

ซากุระ
8/8 หมู่1 ตำบลแม่สลองนอก (แม่สลอง รีสอร์ท) โทร. 0 5376 5014-8
ประเภทอาหาร : อาหารจีน

ซาลีมา
500 หมู่1 ตำบลแม่สลองนอก โทร. 0 5376 5088
ประเภทอาหาร : อาหารฮาลาล

ถิงถิง
บ้านเทอดไทย โทร. 0 5373 0066
ประเภทอาหาร : อาหารไทย-จีน

แม่สลอง ลิตเติ้ลโฮม
31 หมู่1 ตำบลแม่สลองนอก โทร. 0 5376 5389
ประเภทอาหาร : อาหารไทย
Website : https://www.facebook.com/Littlehomemaesalong

แม่สลองวิลล่า
5 หมู่ 1 ตำบลแม่สลองนอก โทร. 0 5376 5114-9
ประเภทอาหาร : อาหารจีน
Website : https://www.facebook.com/maesalongvillafanpage/

เล่าซางโภชนา
98 หมู่ 1 ตำบลแม่สลองนอก โทร. 0 5376 5342
ประเภทอาหาร : อาหารไทย-จีน

วังพุดตาล
77 หมู่ 1 ตำบลแม่สลองนอก โทร. 0 5376 5094
ประเภทอาหาร : อาหารไทย-จีน

สน สน
2/3 หมู่ 1 ตำบลแม่สลองนอก โทร. 0 5376 5081
ประเภทอาหาร : อาหารไทย-จีน

อิ่มโภชนา
ดอยแม่สลอง โทร. 08 9637 5290, 0 5376 5297
ประเภทอาหาร : อาหารจีน

 

อำเภอแม่สาย

ภัตตาคารหยิงปิงยูนนาน
601/4-6 หมู่ 4 ตำบลเวียงพางคำ โทร. 0 5364 0171
ประเภทอาหาร : อาหารจีน
Website : www.facebook.com/ร้านอาหารหยิงปิงยูนนาน-185648211549833/

ครัวสุโขทัย
42 หมู่1 ตำบลโป่งผา โทร. 0 5364 6249, 08 1530 1997
ประเภทอาหาร : อาหารไทย-จีน
Website : https://www.facebook.com/kruasukhothai.maesai/

นะดาครัวมุสลิม
3 หมู่3 เวียงพางคำ โทร. 0 5364 0593
ประเภทอาหาร : อาหารฮาลาล

ยูนนานจิงหลายซุ่น
15/1 หมู่8 แม่สาย โทร 0 5373 3439
ประเภทอาหาร : อาหารจีน

อำเภอเชียงแสน

ตะวันริมโขง
สามเหลี่ยมทองคำ โทร. 0 5378 4102
ประเภทอาหาร : อาหารไทย ปลาแม่น้ำ

บ้านไม้ในสวน
281 หมู่ 8 ตำบลเวียง (ถนนเชียงแสน-สามเหลี่ยมทองคำ) โทร. 086 728 5237
ประเภทอาหาร : อาหารไทย-ปลาแม่น้ำ

ร้านศรีวรรณ
150 หมู่ 1 ตำบลเวียงโทร. 0 5378 4025, 08 9429 8020, 08 0128 2007
ประเภทอาหาร : อาหารไทย

ริมโขง
115 หมู่8 ตำบลเวียง โทร. 0 5365 0459-60, 081 993 1061 โทรสาร 0 5365 0460
ประเภทอาหาร : อาหารไทย ปลาแม่น้ำ
Website : https://m.facebook.com/RimkhongRestaurant/

 

อำเภอเชียงของ

 
นางนวล
277 หมู่7 ตำบลเวียง โทร.0 5379 1271, 0 5365 5567
ประเภทอาหาร : อาหารไทย
Website : https://m.facebook.com/nangnual57140/

บ้านตำมิละ
113 หมู่8 ตำบลเวียง ถนนสายกลาง โทร. 0 5379 1234
ประเภทอาหาร : อาหารไทย
Website : https://www.facebook.com/ChiangKhongBaanTammila/

บ้านผึ้งริมโขง
278/3 หมู่7 ตำบลเวียง โทร. 0 5379 1269, 08 1281 9966
ประเภทอาหาร : อาหารไทย-ปลาแม่น้ำ

X
This site is registered on wpml.org as a development site.