ติดต่อเรา
โทรสายด่วน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย (เชียงราย – พะเยา)

Tourism Authority of Thailand : Chiang Rai Office (Chiang Rai – Phayao)

www.tourismchiangrai-phayao.com

Useful numbers

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย             โทร. 0 5371 1870

ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย                        โทร. 0 5375 2177, 0 5371 1288

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์                 โทร. 0 5371 1300

สถานตำรวจภูธรเมืองเชียงราย                      โทร. 0 5371 1444

ตำรวจทางหลวง                                    โทร. 1193

ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย                           โทร. 0 5371 7779, 1155

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง                          โทร. 0 2287 3101-10

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย                   โทร. 0 5373 1008-9

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน                 โทร. 0 5379 1330

กรมอุตุนิยมวิทยา                                  โทร. 1182

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย      โทร. 0 5202 9211

X
This site is registered on wpml.org as a development site.