ติดต่อเรา
โทรสายด่วน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย (เชียงราย – พะเยา)

Tourism Authority of Thailand : Chiang Rai Office (Chiang Rai – Phayao)

www.tourismchiangrai-phayao.com

แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 และเส้นทางเยี่ยมบ้านศิลปิน

จุดนิทรรศการหลัก เส้นทาง Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

จุดที่ 1 – วัดร่องขุ่น

รายละเอียด : วัดร่องขุ่น ได้รับฉายาว่า ‘วัดขาว’ ออกแบบและก่อสร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ที่ปรารถนาให้วัดแห่งนี้เสมือนสรวงสวรรค์  เป็นวิมานบนดินที่มนุษย์โลกสามารถสัมผัสได้

ที่อยู่ : 60 ม. 1 ถ.พหลโยธิน ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 673 579

เวลาทำการ : 08.30 – 17.30 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/YeNoNrwAvk5NiYUs7

จุดที่ 2 – สิงห์ปาร์คเชียงราย

รายละเอียด : สิงห์ปาร์คเชียงราย หรือ ไร่บุญรอด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ซิปไลน์ ปั่นจักรยาน ตั้งแคมป์

ที่อยู่ : 99 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

หมายเลขโทรศัพท์ : 091 576 0374

เวลาทำการ : 09.00 – 18.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/5nEuzJpxUF61Sj5K9

จุดที่ 3 – อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

รายละเอียด : เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในวัฒนธรรมล้านนาและธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถใช้เวลาทั้งวันเพื่อชมความงดงามของอาคารและสวนพันธุ์ไม้

ที่อยู่ : 313 ม. 7 บ้านป่างิ้ว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 716 6057

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.30 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/ZHFRzP8tLqdaDVYm7

จุดที่ 4 – ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

รายละเอียด : เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้สนใจพระพุทธศาสนา ศิลปะ และการพัฒาสังคมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดกว้างแก่ผู้แสวงหาความสันติและความเจริญงอกงามทั้งแก่ตนเองและสังคม

ที่อยู่ : 217 ม. 25 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

หมายเลขโทรศัพท์ : 087 080 7779

เวลาทำการ : 08.00 – 17.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/PzcTgDjQKHNUCFqw9

จุดที่ 5 – โรงงานยาสูบเชียงราย

รายละเอียด : เดิมใช้เก็บใบยาสูบที่ส่งมาจากพื้นที่ต่างๆในจังหวัดเชียงราย อาคารสำนักงานยาสูบเชียงราย  เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมที่สะท้อนยุคสมัยหนึ่งของวงการสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างในประเทศไทยและยังมีประโยชน์ใช้สอยมาจนถึงทุกวันนี้

ที่อยู่ : 674 ถ.ธนาลัย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 711 623

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/YnV3fY4BC65Vpif56

จุดที่ 6 – ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า)

รายละเอียด : อาคารศาลากลางหลังแรกของจังหวัดเชียงราย เป็นสถาปัตยกรรมที่มีโครสร้างก่ออิฐถือปูน เป็นอาคาร 3 ชั้น การก่อสร้างเป็นรูปแบบศิลปะแบบโคโลเนียล

ที่อยู่ : ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 724 144

เวลาทำการ : 09.00 – 17.00 น. (ปิดทำการวันจันทร์)

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/5ymwTwSPexLLwwGj9

จุดที่ 7 – ห้องสมุดรถไฟ โรงเรียนองหค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายละเอียด : ห้องสมุดรถไฟแห่งแรกของจังหวัดเชียงราย เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ.2553 เพื่อเป็นแห่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยการดัดแปลงโบกี้รถไฟและนำหนังสือในหมวดหมู่ต่างๆ ไปจัดเรียงอย่างเป็นระบบระเบียบไว้ในโบกี้ต่างๆ

ที่อยู่ : ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 175 333

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.30 น. วันเสาร์ 09.00 – 16.00 น. (ปิดทำการวันอาทิตย์)

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/7tHnNKp465tpGxph8

จุดที่ 8 – หอศิลป์ร่วมสมัยเชียงราย (CIAM)

รายละเอียด : เป็นพื้นที่ศิลปะแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งโดยศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เพื่อเป็นหมุดหมายให้เชียงรายเป็นเมืองศิลปะ เชื่อมผู้คน ศิลปิน และศิลปะเข้าด้วยกัน

ที่อยู่ : บ้านสันตาเหลือง ม. 1 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 088 418 5431

เวลาทำการ : 09.00 -18.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/ekNgXPqUkzc9tpJ68

จุดที่ 9 – พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

รายละเอียด : เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงสนศิลปะของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์  โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ประกอบไปด้วยอาคารมากกว่า 40 หลัง เกือบทั้งหมดทาด้วยสีดำและตกแต่งด้วยหนังสัตว์ กระดูกสัตว์ เขี้ยว เขา งาช้าง รวมถึงเก็บรวบรวมศิลปวัตถุและงานหัตถศิลป์ล้ำค่าหาชมได้ยาก

ที่อยู่ :333 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 776 333

เวลาทำการ : 09.00 – 17.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/tVrR7XpkCuWzXbvW9

 

จุดที่ 10 – ศูนย์ดิจิตอลชุมชนตำบลเวียง อ.เชียงแสน

รายละเอียด : ศูนยืดิจิทัลชุมชนทำหน้าที่เป็นสื่อกลางภาครัฐและประชาชนในการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

ที่อยู่ : ม. 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

หมายเลขโทรศัพท์ : 086 439 2628

เวลาทำการ : 08.00 – 18.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/1EJTgMnsARS2JA1E9

จุดที่ 11 – โกดังสินค้าห้วยเกี๋ยง

รายละเอียด : นอกจากจัดสรรพื้นที่เพื่อแสดงผลงานศิลปะแล้ว ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงไปสู่วิสาหกิจชุมชน ให้เกิดการจำหน่ายสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่จังหวัดเชียงรายบริเวณรอบพื้นที่โกดัง อันเป็นแนวทางอันมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลักดันให้เกิด ‘เศรฐกิจหมุนเวียน’

ที่อยู่ : ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/J4Wusut3ue1jnpwr7

จุดที่ 12 – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

รายละเอียด : เป็นพิพิธภัณฑสถานที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ เพื่อเป็นที่จัดเก็บและแสดงโบราณวัตถุต่างๆที่ได้ค้นพบจากการขุดแห่งโบราณคดีเชียงแสนและบริเวณใกล้เคียง อันแสดงให้เห็นถึงการดำรงอยู่ของผู้คนในพื้นที่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

ที่อยู่ : ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 777 102

เวลาทำการ : 09.00 – 16.00 น. (ปิดทำการวันจันทร์ – อังคาร)

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/EVYB6e4u1MMxY2h26

จุดที่ 13 – วัดป่าสัก

รายละเอียด : เป็นวัดร้างถือเป็นหนึ่งในวัดภาคเหนือที่มีความโดดเด่นมากมาย ทั้งในแง่เจดีย์ปูนปั้น ซึ่งต่างได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะกรรมหลายรูปแบบ ทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นโบราณสถานที่มี ‘ปูนปั้น’ งดงามที่สุดในยุคล้านนา

ที่อยู่ : ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 650 803

เวลาทำการ : 08.00 – 17.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/tvEg91JDwWbBsauQ7

จุดที่ 14 – โบราณสถานหมายเลข 16

รายละเอียด : หรืดวัดร้างหมายเลข 16 ในเมืองเชียงแสนเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22-23 มีรูปแบบมณฑป ที่เป้นเอกลักษณืพบเพียงแห่งเดียวในเมืองเชียงแสน ในโบราณสถานยังมีฐานเจดีย์ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทิศตะวันออก บ่อน้ำกลม แนวกำแพง และฐานซุ้มประตูซึ่งแสดงถึงความเป็นสัญญาลักษณ์ของวัดในอดีต

ที่อยู่ : ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 650 803

เวลาทำการ : 08.00 – 17.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/r1E2HTp2AwiGfaNn9

จุดที่ 15 – ลานสามเหลี่ยมทองคำ

รายละเอียด : ใช้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามเหลี่มทองคำ  ซึ่งหมายถึงดินแดนเศรษฐกิจสำคัญ เป็นการบรรจบกันของสามประเทศ คือ ไทย ลาว เมียนมา เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน หรือที่เรียกว่า สบรวก

ที่อยู่ : 370 ถ.ท่าแพ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 784 444-6

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/ANhg7mztDBA9C8857

จุดที่ 16 – ศรีดอนมูล อาร์ต สเปซ

รายละเอียด :

ที่อยู่ : 256 หมู่ 7 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

หมายเลขโทรศัพท์ : 095 360 1060

เวลาทำการ : 09.00 – 17.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/Pa2tF8MgZoRVDxxq8

จุดที่ 17 – โรงเรียนบ้านแม่มะ

รายละเอียด : เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503  โดยปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่มะเป็นโรงเรียนที่ถูกยุบรวมเนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลง จึงทำให้นักเรียนต้องย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนประจำตำบลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบันพื้นที่ถูกใช้งานโดยโรงเรียนวัดไชยสถานวิทยา สำหรับทำการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีและกิจกรรมวิปัสสนา

ที่อยู่ : ทางหลวงหมายเลข 4001 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

เวลาทำการ : 09.00 – 18.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/ibjBBepS2eKt7T9FA

จุดที่ 18 – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายละเอียด :   พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง จัดตั้งโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในปี พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยศิลปวัฒนธรรมแถบอนุภูมิภาคกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงในลักษณะพิพิธภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน เป็นแหล่งค้นคว้า บริการวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้ารศิลปวัฒนธรรม

ที่อยู่ : 333 หมู่ 1ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 916 000

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 16.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/Mg1RJjF7zeA4VcZR7

Pavilion เส้นทาง Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

จุดที่ 1 – กลุ่มสล่าเมืองพาน (หอศิลป์เมืองพาน)

รายละเอียด : กลุ่มศิลปินพาน ชวนนักเียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชาชน ตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนในอำเภอพานมาร่วมกันเป็นอาสาสมัครสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามฝาผนังอาคาร ร้านค้า รั้ว กำแพง ตลอดจนป้ายคัทเอาท์แบบถาวร ในรูปแบบของ Street Art บนถนนพหลโยธินสายเก่า

ที่อยู่ : 100 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120

หมายเลขโทรศัพท์ : 081 289 7536

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 -17.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/ZgvQ65tXvB1WQNKRA

จุดที่ 2 – กลุ่มศิลปินแม่ลาว (เรียวกังคาเฟ)

รายละเอียด : ทิวทัศน์ทุ่งนาโล่งกว้าง แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อำเภอแม่ลาว ซึ่งมีประชากรส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ ดนตรี และศิลปะ

ที่อยู่ : ซอยโยธาธิการ หมู่ 4 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

หมายเลขโทรศัพท์ : 061 272 0099

เวลาทำการ : 08.00- 18.00 น. (ปิดทำการทุกวันจันทร์)

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/K39nzoWD5rsgaTEQ8

จุดที่ 3 – RUBANAH (อาคารโตโยต้า)

รายละเอียด : นิทรรศการ Don’t be afraid to walk alone อันประกอบไปด้วยผลงานศิลปะของศิลปินที่มีอยู่เดิมและผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่

ที่อยู่ : ตึก RJJ (อดีตห้างเยาวชนการค้า) ข้างธนาคารกสิกรไทย ถ.บรรพประการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เวลาทำการ : วันพุธ – อาทิตย์ 10.00 – 18.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/nqBQX3MRyvTfiMTU8

จุดที่ 4 – Maiiam Pavilion (เวียงทองบุ๊ค)

รายละเอียด : เส้นทางโบราณของพ่อค้าวัวต่าง ซึ่งเรียงร้อยเครือข่ายชุมชนเป็นอาณาเขตที่เราระบุเรียกรวมๆ ว่าล้านนา อนุสรณ์
ได้ริเริมโครงการชักชวนผู้คนที่มีถิ่นฐานบนเส้นทางนี้ในปัจจุบัน มาถ่ายทอดเรื่องราวของพื้นที่ ประวัติศาสตร์บอกเล่า และความทรงจำ
ของตนทั้งด้วยภาพ เสียง ประสบการณ์ปฏิสัมพันธ์

ที่อยู่ : ร้านหนังสือเวียงทองเก่า่ (ตรงข้ามกาดหลวงฝั่งร้านขายผ้า) ถ.ไตรรัตนื ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เวลาทำการ : วันพฤหัสบดี – อังคาร 10.00 -11.30 น. และ 12.30 – 18.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/1mMuq6pCQjkF34XA7

จุดที่ 5 – กลุ่มศิลปินสีน้ำนานาชาติ (ขัวศิลปะ)

รายละเอียด : นิทรรศการที่ได้รวบรวมศิลปินจากทั่วโลก โดยนำผลงานสีน้ำระดับนานาชาติกว่า 80 ผลงานมาจัดแสดง เพื่อส่งเสริมการแบกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมกับประวัติศาสตร์ที่ซับซอนของภูมิภาคผ่านงานศิลปะ โดยใช้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นข้อมูลอ้างอิง และเพื่อเปิดโลกของผู้คนสู่แนวคิดและมุมมองใหม่ๆ

ที่อยู่ : ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 166 623

เวลาทำการ : 09.00 – 18.00 น. (ปิดทำการทุกวันจันทร์)

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/s43gnJZfxhowFNso8

จุดที่ 6 – Pluviophile (สวรรค์บนดิน)

รายละเอียด : นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย PLUVIOPHILE สายฝนและสถานะของผู้กำหนด นำเสนอผลงานของิลปินจากสามจังหวัดชายแดนใต้ ว่าด้วยความทรงจำร่วมสมัยในพื้นที่ฯ มักถูกมองแต่ประเด็นปัญหาความไม่สงบ นิทรรศการครั้งนี้จึงต้องการนำเสนอผ่านอีกมุมมองว่าด้วย ‘เรื่องราวท่ามกลางฤดูฝนและความทรงจำร่วมสมัย’

ที่อยู่ : สวรรค์บนดินทีเฮ้าส์ บ้านสันตาเหลือง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

หมายเลขโทรศัพท์ : 081 205 3554

เวลาทำการ : 09.00 -17.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/1ie79WGB5yVKJj9u6

จุดที่ 7 – กลุ่มศิลปินแม่ญิงอาร์ตติส (ไร่เชิญตะวัน)

รายละเอียด : เชียงรายในฐานะเมืองชายแดนที่มลพิษไร้พรมแดนนั้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ทำให้ศิลปินแม่ญิงฯต้องการแสดงออกถึงความจริง ความหวัง ความฝัน โดยได้สร้างงานศิลปะเสมือนเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เหตุการณ์ปัจจุบันที่สะท้อนไปถึงเพื่อนร่วมโลก

ที่อยู่ : 217 หมู่ 25 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

หมายเลขโทรศัพท์ : 087 080 7779

เวลาทำการ : 08.00 – 17.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/mfePWtErwGQf9iFR7

จุดที่ 8 – สล่าขิ่น จ. พรหมณ์มินทร์ (ม.ราชภัฏเชียงราย)

รายละเอียด : ชนบทในประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดผ่านเลนส์ของภาพถ่ายและฝีแปรงในงานจิตกรรม โดยภาพถ่ายในช่วงเริ่มแรกจำนวนมากมายเหล่านี้ได้ถูกบันทึก โดยนักเดินทางตัวีนตกผู้กระหายที่จะบันทึกการเดินทางของพวกเขาผ่านทัศนียภาพที่ไม่เคยสำรวจมาก่อน มุมมองเหล่านี้เจาะลึกในการสำรวจทิวทัศน์ท้องถิ่น

ที่อยู่ : หอนิทรรศการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 776 000

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 16.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/ZhDwPqdtQhRDN1fY9

จุดที่ 9 – Buddhist Art MFU Pavilion (ม. แม่ฟ้าหลวง)

รายละเอียด : นิทรรศการร่วมสมัยในรูปแบบพุทธศิลปกรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมเรื่องไตรภูมิ จักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา สะท้อพลังความศรัทธา จัดแสดงผลงานโดยอาจารย์ผู้สอน และผูเรียนหลักสูตรระยะสั้นสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม สร้างสรรค์ผลงานผ่าแนวคิดและองค์ความรู้จากคติความเชื่อ และสัญลักษณ์แบบอุดมคติไทย

ที่อยู่ : ปฐมาคารนุสรณ์ 2542 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 916 000

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 16.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/yhaETAYSwtpnKzfa6

จุดที่ 10 – Museum of Modern in Warsaw (ศาลากลางหลังเก่า)

รายละเอียด : ‘Primary Forms’ คือโครงกรนวัตกรรมจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ วอร์ซอร์ ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเชื่อมโยงระหว่างศิลปะและการศึกษา เป็นการนำศิลปะไปสู่โรงเรียนประถม ศูนย์ชุมชน ห้องสมุด และที่ขาดไม่ได้คือพื้นที่สำหรับกิจกรรมศิลปะต่างๆ

ที่อยู่ : เชียงรายครีเอทีฟ ซิตี้ เซ็นเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย(อบจ.) หน้าศาลากลางหลังเก่า ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 727 144

เวลาทำการ : วันจันทร์ – พุธ 09.00 – 18.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/v1jf8LDXF2A5dqJVA

จุดที่ 11 – Korean Pavilion (ไร่เชิญตะวัน)

รายละเอียด : ศิลปหัตถกรรมเกาหลี พร้อทกับมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติสาสตร์ร่วมสมัย สะท้อนค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีของชาวเกาหลี อย่างไรก็ดี ศิลปะแขนงนี้ก็ยังงอกงามและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมใหม่ๆ โดยผสมผสานองค์ประกอบใหม่ลงไปในการออกแบบ

ที่อยู่ : สิริวัฒน์ภัตตาคาร ในศูนย์วิปัสสาสากลไร่เชิญตะวัน บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

หมายเลขโทรศัพท์ : 087 080 7779

เวลาทำการ : 08.00 – 17.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/mfePWtErwGQf9iFR7

จุดที่ 12 – Zomia in the Cloud (บ้านสิงหไคล)

รายละเอียด : โปรดักชั่น โซเมีย นำเสนอโครงการเพื่อการมีส่วนร่วมกับผู้คนและสื่งมีชีวิตตามธรรมชาติที่อาศัยในแถบภูมิภาคติดชายแดน แม้ว่าพวกเขาจะสร้างรูปแแบการดำเนินชีวิตที่มีความลื่นไหลและมีชีวิตชีวาผ่านระบบนิเวศนั้นมาอย่างยาวนาน

ที่อยู่ : บ้านสิงหไคล – มูลนิธิมดชนะภัย ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

หมายเลขโทรศัพท์ : 080 883 8892

เวลาทำการ : 08.00 – 17.00 น. (ปิดทำการทุกวันจันทร์)

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/4np5jzPJsHdRXjks5

จุดที่ 13 – The Canopy Project (หอศิลป์ร่วมสมัยเชียงราย CIAM)

รายละเอียด :

ที่อยู่ : ระหวาง ถ.พหโยธิน กับ ถ.เวียงบูรพา ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

หมายเลขโทรศัพท์ : 088 418 5431

เวลาทำการ : 09.00 – 17.00 น. (ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์)

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/dfCeVfim3M2BZdNv8

จุดที่ 1 – หอศิลป์พานทอง

รายละเอียด : คุณพานทอง แสนจันทร์ คือศิลปินเชียงราย ผู้บุกเบิกศิลปะร่วมสมัยด้วยการนำเรื่องในพระไตรปิฎกมานำเสนอในรูปแบบงานศิลปะเกี่ยวข้องกับเรื่องความดีความชั่วอย่างน้อยที่สุดเพื่อยกระดับจิตใจของผู้ดูให้เข้าใจในความหมายของพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปปฏิบัติ

ที่อยู่ : 36 หมู่ 12 ป่าตึง ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120

หมายเลขโทรศัพท์ : 081 289 7536

เวลาทำการ : กรุณานัดหมายล่วงหน้า

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/2Ymnrp225SzqkbRa8?g_st=il

จุดที่ 2 – หอศิลปะทนงศักดิ์

รายละเอียด : คุณทนงศักดิ์ ปากหวาน ได้เปิดแกลอรี่ส่วนตัวชื่อ บ้านศิลป์ทนงศักดิ์ เป็นงานศิลปะมาขีดเขียนปาดป้ายด้วยสีฝุ่นลงบนผืนผ้าใบ งานของเขายังแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานรื่นเริง มีชีวิตชีวา บนพื้นฐานศิลปะไทยที่งดงาม 

ที่อยู่ : 77 หมู่ 7 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

หมายเลขโทรศัพท์ : 085 381 7248

เวลาทำการ : 10.00 – 18.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/stegdHLbRtqD8Q8t6

จุดที่ 3 – บ้านสวนสมพงษ์

รายละเอียด : บ้านสวนสมพงษ์ เป็นพื้นที่ทางศิลปะที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะ ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตและรับใช้ตัวตนของศิลปินและยุคสมัย รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวิถีชีวิตของศิลปินอย่างลึกซึ้ง

ที่อยู่ : หมู่ 11 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

หมายเลขโทรศัพท์ : 091 854 8793

เวลาทำการ : 09.00 – 18.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/4oV9Xr4VDKLzmcqs5

จุดที่ 4 – Gumpor Art Studio

รายละเอียด : Cafe , Art Studio and hom stay สีสันความงามตามธรรมชาติของแต่ละช่วงเวลาที่มีความแตกต่างกัน ได้ถูกบันทึกตามมุมมองในแบบที่มองเห็น การบันทึกความรู้สึกในแต่ละช่วงเวลาโดยถ่ายทอดตามอารมณ์และความรู้สึกตัว ณ ขนาดนั้น ลงในผลงานศิลปะ

ที่อยู่ : 117 หมู่ 3 ต.จอมหมอกแกว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

หมายเลขโทรศัพท์ : 090 759 9263 , 084 611 4549

เวลาทำการ : วันอังคาร – อาทิตย์ 07.00 -18.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/mBnq2V5qBFZQ4GVL8

จุดที่ 5 – หอศิลป์ไตยวน

รายละเอียด : หอศิลป์ไตยวนก่อตั้งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแบบร่วมสมัยให้กับคนในท้องถิ่นได้ศึกษาเรียนรู้และหาประสบการณ์ มีทั้งภาพคน ภาพวิถีชีวิต ภาพเกี่ยวกับศาสนา รวมถึงภาพที่ให้แง่คิดต่าง ๆ 

ที่อยู่ : 250 หมู่ 15 ถ.ราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

หมายเลขโทรศัพท์ : 089 631 9438

เวลาทำการ : วันพุธ – อาทิตย์ 10.00 – 17.30 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/87KbpXMayKhC7KseA

จุดที่ 6 – บ้านสิงหไคล

รายละเอียด : บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย มีเป้าหมายในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภัยพิบัติ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่เรื่องราวทางศิลปะให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีการจัดแสดงผลงานศิลปะในความสะสม ซึ่งมีทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง และผลงานที่บอกเล่าถึงความงามของจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้  ยังเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมให้กับประชาชน

ที่อยู่ : 628 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

หมายเลขโทรศัพท์ : 093 234 1035

เวลาทำการ : วันอังคาร – อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/4np5jzPJsHdRXjks5

จุดที่ 7 – 9 Art Gallery

รายละเอียด : สำนักงานสถาปนิก และนิทรรศการแสดงภาพศิลปะ เชียงราย

ที่อยู่ : 786/11 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 719 110

เวลาทำการ :  10.00 – 19.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/HvQRgGTPcV6Rd9rN8

จุดที่ 8 – หอศิลป์เชียงรายไออุ่น

รายละเอียด : หอศิลป์เชียงรายไออุ่น เป็นหอศิลป์เพื่อจัดแสดงและเก็บรวบรวมงานศิลปะ ทั้งยังมีคาเฟ่พร้อมบรรยากาศรื่รมย์

ที่อยู่ : 26 หมู่ 2 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 086 670 9581

เวลาทำการ : 08.00 – 21.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/eA7qreBCkTHawqGY6

จุดที่ 9 – Suwit Studio

รายละเอียด : คุณสุวิทย์ ใจป้อม ได้รับแรงบันดาลใจส่วนใหญ่ในการสร้างงานศิลปะของผมเกิดจากพื้นฐานทางด้านศิลปะพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่เช่นเขียนภาพง่ายๆ ด้วยเทคนิคขาวดำหรือภาพสีก็มีบ้างเป็นส่วนหนึ่งที่เรานำมาเสริมสร้างใส่สีกัน

ที่อยู่ : 505/3 หมู่ 10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 081 915 7744

เวลาทำการ : กรุณานัดหมายล่วงหน้า

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/tpa1kyangxD1E4e68

จุดที่ 10 – Dadsada Studio

รายละเอียด : เป็นคาเฟ่และสถานที่เก็บผลงานศิลปะนับร้อยชิ้น ก่อตั้งโดยสองศิลปินชาวเชียงรายอย่าง พุทธรักษ์ ดาษดา ศิลปิน
ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ภาพวาดพฤกษศาสตร์ และเอกพงษ์ ใจบุญ ศิลปินแนวนามธรรมที่ควบรวมการเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยังคงขยันผลิตผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง

ที่อยู่ : 468/81 ถ.บ้านสันต้นขาม ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 093 234 1035

เวลาทำการ : 09.00 – 17.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/kdfP7PRJwRi7r9Ab8

จุดที่ 11 – กำบี้ปั้นดิน

รายละเอียด : เป็นสตูดิโอของอาจารย์แก้วฟ้า เกษรศุกร์ ศิลปินประจำจังหวัดเชียงราย ในสตูดิโอจะมีแป้นหมุนไฟฟ้าและเตาเผา สำหรับให้อาจารย์ได้เปิดสอนศิลปะเซรามิคให้ผู้ที่สนใจ

ที่อยู่ : 324 หมู่ 1 สันต้นขาม ซอย 8 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 081 710 3617

เวลาทำการ : วันจันทร์ – เสาร์ 09.00 – 16.30 น. , วันอาทิตย์ 09.00 -17.15 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/azVkdwVw3NYMFs5K9

จุดที่ 12 – Chansin’s Art Studio

รายละเอียด : Chansin Art Studio เป็นพื้นที่แสดงผลงานศิลปะของชาญศิลป์ ศิลปินสมัยใหม่ซึ่งมีวิธีคิด รูปแบบการใช้ชีวิต และการนำเสนอผลงานหลายครั้งเราจะพบผลงานจิตกรรมของชาญศิลป์ถูกซื้อขายบนโลกออนไลน์

ที่อยู่ : 109 หมู่ 1 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 089 635 2349

เวลาทำการ : 09.00 – 17.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/edfRKr6vXg5fsYe19

จุดที่ 13 – หอศิลป์ฮอมแฮงฮัก

รายละเอียด : ส่วนใหญ่ผลงานที่ถูกนำมาจัดแสดงที่หอศิลป์แห่งนี้นั้นจะเป็นภาพวาด ซึ่งเป็นภาพวาดสีน้ำมันและให้มีความรู้สึกว่าเป็นภาพเสมือนจริงโดยส่วนใหญ่แล้วภาพแต่ละภาพนั้นจะบ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของคนในชนบท

ที่อยู่ : 60 หมู่ 1 ป่าห้า ซอย 8 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 081 784 5592

เวลาทำการ : 09.00 – 17.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/cpZv9sTx8PNsBFw79

จุดที่ 14 – บ้านตอดแกเลอรี

รายละเอียด : งานศิลป์ได้เเรงบันดาลใจมาจาก ศิลปวัฒนธรรมไทย จึงนำลวดลายความงดงามจิตรกรรมไทยโบราณมาประยุกต์เป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมร่วมสมัย

ที่อยู่ : 117 หมู่ 6 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 080 497 2992

เวลาทำการ : วันจันทร์ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น. , วันอาทิตย์ 09.00 – 18.30 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/SRveUpxF4EL2qA6V7

จุดที่ 15 – บ้านเครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง

รายละเอียด : จุดเด่นของเครื่องปั้นดินเผาที่นี่ก็คือ การใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติภายในท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ประโยชน์การใช้งาน และมีคุณค่าทางศิลปะ โดยเฉพาะสีและผิวของเครื่องปั้นดินเผานั้น จะมีความโดดเด่น และกลิ่นอายในแบบวิถีเซนของญี่ปุ่น ที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละชิ้น

ที่อยู่ : 49 หมู่ 6 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 081 960 6681

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ 09.00 – 17.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/FVmkFrRGsFpeNCnH8

จุดที่ 16 – ยารังษีสตูดิโอ

รายละเอียด : ผลงานศิลปะส่วนใหญได้เเรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ เขียนรูปด้วยเเรงปราถนาในความดีงามเพื่อสื่อสารเเละเเบ่งปันความสุขเเก่กัน

ที่อยู่ : 34 หมู่ 12 บ้านขัวแตะ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 081 950 0068

เวลาทำการ : กรุณานัดหมายล่วงหน้า

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/NMZNcYYZa28KYpho9

จุดที่ 17 – หอศิลป์บ้านนายพรมมา

รายละเอียด : ผลงานศิลปะที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานที่สะสมมาตั้งแต่สมัยเรียน เป็นการนำเสนอเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ความเชื่อ ที่สร้างสรรค์จากจินตนาการ มีความวิจิตรและงดงาม

ที่อยู่ : 115 หมู่ 10 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

หมายเลขโทรศัพท์ : 089 563 3325 , 095 646 9391

เวลาทำการ : กรุณานัดหมายล่วงหน้า

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/C1PL8jv2ELjAdWkP6

จุดที่ 18 – เฮือนศิลป์ธนนันท์ ฐ.

รายละเอียด : สตูดิโอไม้เก่าชั้นเดียวออกแบบอย่างประณีต คือแหล่งกำเนิดและแสดงผลงานชีวิตของป๊อป ขณะที่เรือนไม้ไทลื้อประยุกต์ฝั่งตรงข้าม คือที่พักและคาเฟ่เบเกอรี่โฮมเมดของพี่สาว ปาล์ม-นิโลบล ใจสว่าง พร้อมด้วยโซนงานคราฟต์และของฝากฝีมือคุณแม่ สุรีย์ ใจสว่าง

ที่อยู่ : 139/1 หมู่ 10 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

หมายเลขโทรศัพท์ : 087 660 3411

เวลาทำการ : 10.00 – 16.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/7VbWpK1S9ojMySDL6

จุดที่ 19 – เฮือนศิลป์วีระชล

รายละเอียด : ผลงานศิลปะส่วนใหญ่เป็นไปในทางพระพุทธศาสนา “ศิลปะบนปลายพู่กัน พุทธศาสนา ความศรัทธา แรงบันดานใจ คติธรรม แฝงในศิลป์”

ที่อยู่ : 321  หมู่ 9 (บ้านศรีป่าซาง) ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 083 516 3688

เวลาทำการ : 09.00 -18.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/i3YPUtibhKJjNXCv8

จุดที่ 20 – หัตถกรรมพื้นบ้านถ้ำผาตอง

รายละเอียด : ชุมชนมีเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์งานแกะไม้ขนาดจิ๋ว โดยใช้เศษไม้สักที่มีตามหัวไร่ปลายนา นำมาทำให้เกิดคุณค่าและสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้คนในชุมชน ได้ร่วมสืบสานงานหัตถกรรมที่งดงาม

ที่อยู่ : 248 หมู่ 6 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 081 602 4775

เวลาทำการ : กรุณานัดหมายล่วงหน้า

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/6MTTLRM8ywkBWwzFA

จุดที่ 21 – บ้านหลายสี

รายละเอียด : อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ จิตรกรแห่งขุนเขา บ้านหลายสี แม่จัน เปิดเผยว่า บ้านหลายสีทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะของกลุ่มคนหลากหลายอาชีพทั้งในอำเภอแม่จันและทั่วประเทศ

ที่อยู่ : 79 หมู่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

หมายเลขโทรศัพท์ : 096 789 9592

เวลาทำการ : กรุณานัดหมายล่วงหน้า

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/TfrWfZn56z3WVfQe9

จุดที่ 22 – หอศิลป์ทรงเดช ทิพย์ทอง

รายละเอียด : “แกลอรี่สำหรับผู้ชื่นชมงานศิลปะทางด้านพุทธศิลป์”

ที่อยู่ : 68/1 หมู่ 1 บ้านแม่คำสบเปิน ต.แม่คำ อ.แม่จัน เชียงราย 57240

หมายเลขโทรศัพท์ : 089 555 0758 , 084 016 4028

เวลาทำการ : กรุณานัดหมายล่วงหน้า

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/oAoeMNmw9ko3hJYs9

จุดที่ 23 – ควายดินดากอาร์ตเฮาส์

รายละเอียด : “ควายดินดากอาร์ทเฮ้าส์เป็นที่สำหรับผู้รักงานศิลปะและธรรมชาติ พื้นที่ที่เหมาะสำหรับการจิบกาแฟชมผลงานศิลปะ ฟังเสียงธรรมชาติ

ที่อยู่ : 249 หมู่ 13 ซอย 12 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 086 185 0515

เวลาทำการ : วันจันทร์ – อาทิตย์ 10.00 – 18.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้า) ปิดทำการวันอังคาร

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/vX81jz8puursNoYK7

จุดที่ 24 – ฆเนศอาร์ต

รายละเอียด : ผลงานศิลปะที่โดดเด่นรังสรรค์ในงานจิตรกรรมพุทธศิลป์ ด้วยเทคนิคสีอะคริลิคและสีน้ำมัน ภายในบ้านประดับตกแต่งไปด้วยของเก่าหายาก เช่น โทรศัพท์บ้าน เครื่องพิมพ์ดีด กล้องฟิล์ม ถ้วยชามโบราณ ที่วางแทรกอยู่กับภาพวาดของศิลปินได้อย่างเหมาะเจาะลงตัว

ที่อยู่ : 249/1 ซอย รุ่งเรือง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 097 109 7356 , 085 870 1520

เวลาทำการ : กรุณานัดหมายล่วงหน้า

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/EgU15TJ5jRHxExGH8

จุดที่ 25 – ระวี อาร์ตสตูดิโอ

รายละเอียด : ระวี อาร์ตสตูดิโอ เป็นสตูดิโอที่ใช้จัดเเสดงภาพวาดต่างๆ สามารถเข้าชมเเละรับซื้อภาพวาดได้

ที่อยู่ : 137 หมู่ 12 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 094 717 7654

เวลาทำการ : 09.00 – 17.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/MpCoWmXhT8JgvBcC9

จุดที่ 26 – Kampon Manojai’s House

รายละเอียด : ผลงานจิตรกรรมของกำพล เป็นจิตรรมไทยร่วมสมัยที่ใช้สีบางน้อยสี เน้นความสวยงามของเส้น เว้นที่ว่างพื้นขาวแสดงมิติ เรื่องราวโดยรวมเกี่ยวเนื่องกับวิถีท้องถิ่นของผู้คนล้านนา สัตว์ สิ่งของ การใช้ชีวิตประจำวัน สิ่งที่เห็นปรากฏต่อเนื่องในผลงานของเขาจากอดีตคือความอบอุ่น ที่ซ่อนอยู่ในความเรียบ เงียบเหงาในบรรยากาศฤดูหนาวที่มีสีขาว

ที่อยู่ : 125 หมู่ 2 เวียงหวาย ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

หมายเลขโทรศัพท์ : 086 916 9216

เวลาทำการ : กรุณานัดหมายล่วงหน้า

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/55kSZKVuoh2xJbWY7?g_st=il

จุดที่ 27 – อาศรมหุบเหมย

รายละเอียด : อาศรมหุบเหมยเป็นผลงานประติมากรรมสถานและกาแฟ

ที่อยู่ : 205 หมู่ 13 ห้วยส้านยาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

หมายเลขโทรศัพท์ : 081 950 1609

เวลาทำการ : กรุณานัดหมายล่วงหน้า

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/jaqs89J6DDUqC86t5

จุดที่ 28 – บ้านขวัญ

รายละเอียด : ศิลปินที่เกิดและเติบโตในชนบทล้านนาจังหวัดเชียงราย ได้ซึมซับวิถีและวัฒนธรรมของชาวชนบทล้านนามาตั้งแต่เกิดจึงได้นำความทรงจำและความประทับใจเหล่านั้นมาสร้างเป็นผลงานทางศิลปะ

ที่อยู่ : 88 หมู่ 1 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 57120

หมายเลขโทรศัพท์ : 062 252 7896

เวลาทำการ : 08.00 – 18.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/2Zemz9jDnt9Wwexy9

จุดที่ 29 – Area 541 Studio

รายละเอียด : สตูดิโอเเสดงผลงานภาพวาดต่างๆ

ที่อยู่ : 541 หมู่ 24 กองช้าง ซอย 1 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

หมายเลขโทรศัพท์ : 091 856 7764

เวลาทำการ : 10.00 – 18.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/dxeSgeQW38RTsPM7A

จุดที่ 30 – บ้านสล่าคำจันทร์ ยาโน

รายละเอียด : คำจันทร์ ยาโน สล่าเเกะสลักไม้วัย 48 ปี ได้สืบสานภูมิปัญญาเเห่งงานเเกะสลักมาจากผู้เป็นตา คือพ่ออุ๊ยเเสง ลือสุวรรณ ซึ่งเป็นสล่าเเละกระบวยหรือ น้ำบวย ที่มีชื่อเสียงในอดีดของเชียงราย ในวันนี้คำจันร์คือสล่าเก๊า หรือศิลปินผู้เป็นเเกนนำของกลุ่มเเกะสลักไม้พื้นบ้านในครัวเรือน บ้านถ้ำผาตอง เขาชักนำเเละฝึกฝนชาวบ้านกว่า 20 ครัวเรือนให้งานสืบทอดศิลปะการเเกะสลักไม้พื้นบ้าน เพื่อรักษาภูมิปัญญบรรพชนไว้ไม่ให้สิ้นสูญไป

ที่อยู่ : 248 หมู่ 6 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 081 602 4775

เวลาทำการ : กรุณานัดหมายล่วงหน้า

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/6MTTLRM8ywkBWwzFA

จุดที่ 31 – Ditsagorn Studio Art

รายละเอียด : สตูดิโอเเสดงผลงานศิลปะต่างๆ

ที่อยู่ : 291 หมู่ 5 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 080 442 5030

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 17.00 น. , วันเสาร์ – อาทิตย์ 08.00 – 20.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/U81ubZXAcYhx8aVe9

จุดที่ 32 – บ้านอำนวย

รายละเอียด : ประยุกต์สิ่งใกล้ตัวพร้อมลายไทย ลายเถาว์และอื่นๆ

ที่อยู่ : 59/299 หมู่ 6 บ้านปิยะพรโครงการ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

หมายเลขโทรศัพท์ : 081 531 1307

เวลาทำการ : กรุณานัดหมายล่วงหน้า

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/4PaUHxPBpPkCseQL6?g_st=il

จุดที่ 33 – บ้านครูศิลป์

รายละเอียด : ภาพวาดสีอะคริลิคแนวอิมเพรสชั่นนิส แสดงถึงวิถีการดำรงชีวิตของชาวบ้านในอดีต ธรรมชาติและทิวทัศน์

ที่อยู่ : 314 หมู่ 16 ฮ่องใต้ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120

หมายเลขโทรศัพท์ : 081 706 5993

เวลาทำการ : 09.00 – 18.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/n5ggbwhMKuvnPAFw7

จุดที่ 34 – บ้านบรรจบ ปูธิปัน

รายละเอียด : ความศรัทธาในสิ่งที่ตนเองชอบหรือได้ตั้งไว้เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้บวกกับจินตนาการแทนค่าในสิ่งที่อยากให้เป็นเพื่อตอบสนองความรู้ในสิ่งเรานั้นก่อให้เกิดผลงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความไม่หยุดนิ่ง

ที่อยู่ : 218 หมู่ 17 ม่วงคำ ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย 57120

หมายเลขโทรศัพท์ : 081 346 7767

เวลาทำการ : กรุณานัดหมายล่วงหน้า

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/ewLXoqYLCoAAgmdBA?g_st=il

จุดที่ 35 – Vanto Art Gallery

รายละเอียด : งานเป็นการบันทึกความคิด จินตนาการเป็นช่วงเวลาไป

ที่อยู่ :272 หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

หมายเลขโทรศัพท์ : 089 635 1075

เวลาทำการ : 17.00 – 22.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/UtEsrCFNuG59pRzi6

จุดที่ 36 – Karatjewel

รายละเอียด : Karatjewel แบรนด์เครื่องประดับดีไซน์ผสมผสานเอกลักษณ์ลายไทยกับดีไซน์ที่ทันสมัยออกแบบโดย Designer Gneration Y ที่อยู่ในยุคการเปลี่ยนผ่านจากสิ่งกล่าวสู่สิ่งใหม่ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี เราเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะสร้างสรรค์ผลงานรักษาศิลปะไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ที่อยู่ :63/2 หมู่ 8 ป่าเหมือด ซอย 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

หมายเลขโทรศัพท์ : 086 514 7819

เวลาทำการ : กรุณานัดหมายล่วงหน้า

พิกัด :

X
This site is registered on wpml.org as a development site.