ติดต่อเรา
โทรสายด่วน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย (เชียงราย – พะเยา)

Tourism Authority of Thailand : Chiang Rai Office (Chiang Rai – Phayao)

www.tourismchiangrai-phayao.com

แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว
Chiang Rai Coffee & Tea Northern Route

อ.แม่จัน / ดอยแม่สลอง

จุดที่ 1 – ไร่ชาฉุยฟง

รายละเอียด : ไร่ชาฉุยฟง เป็นสวนชาที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย ชาชนิดนี้ถูกรับรองและได้รับรางวัลหลายครั้งจากการแข่งขันชาชนิดต่างๆ

ที่อยู่ : 97 หมู่ 8 อ.แม่จัน จ.เชียงราย

หมายเลขโทรศัพท์ : 063 779 9555

เวลาทำการ : 08.00 – 17.30 น.

พิกัด : https://goo.gl/maps/S7JvTSCBPQ5ZPkyc6

จุดที่ 2 – ไร่ชา 101

รายละเอียด : เป็นไร่เกษตรที่มีการปลูกต้นชา โดยมักจะถูกนำมาใช้ในการผลิตชาเขีนวและชาดำต่างๆ ระบบการดูแลรักษาที่ดีและการเลือกใช้พันธุกรรมพืชที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงจึงเป็นจุดเด่นที่สำคัญของไร่ชา 101

ที่อยู่ : 95 หมู่ 6 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110

หมายเลขโทรศัพท์ : 088 805 9391

เวลาทำการ : 07.00 – 18.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/rqMUHRVoSsZE713EA

จุดที่ 3 – ไร่ชาวังพุดตาล

รายละเอียด : ชาวังพุตตาลที่มีชชื่อเสียงในการผลิตชาคุณภาพสูง โดยนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมและสัมผัสกับการผลิตชาในไร่ชาวังพุตตาล

ที่อยู่ : 7/1 หมู่ 12 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110

หมายเลขโทรศัพท์ : 096 964 5447

เวลาทำการ : 08.30 – 17.30 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/GuFQyfikVtHuvbeq7

จุดที่ 4 – ไร่ชาหงษ์ฟู่

รายละเอียด : เป็นสวนชาที่มีการดูแลและจัดการอย่างดี โดยใช้วิธีการเพาะปลูกที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง นักท่องเที่ยวสามารถชมการเก็บเกี่ยวชาและสัมผัสกับบรรยากาศสวยงามของสวนชาได้อย่างใกล้ชิด

ที่อยู่ : 133 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110

หมายเลขโทรศัพท์ : 080 558 0066

เวลาทำการ : 08.30 -19.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/u4w8DDD6cSdsrMYaA

จุดที่ 5 – ไร่ชาพญาไพร

รายละเอียด : ไร่ชาพญาไพร มีทั้งไร่ชาฉุยฟง พญาไพร และไร่ 1×2 เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดีและมีบรรยากาศโดยรอบปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี

ที่อยู่ : ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240

หมายเลขโทรศัพท์ : 063 598 8811

เวลาทำการ :08.00 – 17.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/CX6s4hGjrJFNY3Nx6

        https://maps.app.goo.gl/NuQ43aejSSpRDRbD7

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง บริเวณ อ.แม่จัน / ดอยแม่สลอง

จุดที่ 6 – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตย์มหาสันติคีรี ดอยแม่สลอง

รายละเอียด : สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์และยังเป็นจุกสูงสุดของเทือกเขาดอยแม่สลอง

ที่อยู่ : ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110

หมายเลขโทรศัพท์ : 088 567 7922

เวลาทำการ : 06.00 – 17.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/NjBNpuQTmCPzv4w29

จุดที่ 7 – สุสานนายพลต้วน ซี เหวิน

รายละเอียด : สุสานนายพลต้วย ซี เหวิน อดีตผู้นำทหารจีนฮ่อแห่งกองพันที่ 5กองพล 93 เป็นบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งชุมชนชาวจีนดอยแม่สลอง และช่วยพัฒนาให้ชาวบ้านมีความกินดีอยู่ดี บริกเวณที่ตั้งสุสานยังเป็นจุดชมทิวทัศน์ของดอยแม่สลอง และสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหมู่บ้านสันติคีรีได้อีกด้วย

ที่อยู่ : ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 765 129

เวลาทำการ : เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/fXX3EozyerRDsjWV6

จุดที่ 8 – พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติภาคเหนือประจำประเทศไทย บ้านสันติคีรี

รายละเอียด : พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารชาวจีนคณะชติภาคเหนือ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า พิพิธภัณฑ์ทหารจีน ซึ่งเดิมเป็นหมูบ้านของอดีตทหารจีนคณะชาติ (ก๊กมินตั๋ง) กองพล 93 อดีตกำลังพลของนายพลเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำที่ถูกพรรคคอมมิวนิสต์ที่ดำโดยเหมาเจ๋อตุง ตีแตกและอพยพเข้ามาบริเวณดอยแม่สลองเมื่อกว่า 50 ปีมาแล้ว และภายในจะมีาคารสถาปัตยกรรมแบบจีน

ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

หมายเลขโทรศัพท์ : 081 288 6691, 053 765 180

เวลาทำการ : 09.00 – 17.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/ebLy4A8jNcYhvZp77

จุดที่ 9 – พระธาตุศรีมหาโพธิ์มงคลบุญชุม

รายละเอียด : เป็นวัดที่ชาวราษฎรแม่สลองทุกชนเผ่า ร่วมกับ ครูบาบุญชุ่ม โดยภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพนับถือของราษฎรในพื้นที่

ที่อยู่ : ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110

หมายเลขโทรศัพท์ :053 765 114-9

เวลาทำการ : เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/Y6bUbtQeRZnPkbFG7

จุดที่ 10 – บ้านหล่อโย

รายละเอียด : เป็นพื้นที่ที่ยังคงมีชุมชนชาวเขาเผ่าอาข่าอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผืนป่าเขียวชอุ่มและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของชุมชน โดยเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาวอาข่า

ที่อยู่ : ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

หมายเลขโทรศัพท์ : 093 258 9994

เวลาทำการ : เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/R8YdmVvwiSCzmYom6

ดอยตุง บ้านผาฮี้ บ้านผาหมี

จุดที่ 1 – สวนคุณปู่

รายละเอียด : เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมักมาพักผ่อนและชิมกาแฟในบรรยากาศสวยงามล้อมรอบด้วยภูเขา

ที่อยู่ : ซอย 8 หมู่บ้านผาหมี ตงเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

หมายเลขโทรศัพท์ : 098 517 4868

เวลาทำการ : 08.30 – 18.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/66pQ4D4zVWn9pLwx5

จุดที่ 2 – กาแฟดอยผาหมี

รายละเอียด : เป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่บนเนินเขาดอยผาหมี มีบรรยากาศที่สวยงามปละเป็นที่ชื่นชมของนักท่องเที่ยวมากมาย นอกจากนี้ยังมีบริการเช่าที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่ต้องการผักผ่อนหย่อนใจบนดอยสวยๆ

ที่อยู่ : ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

หมายเลขโทรศัพท์ : 089 449 7942

เวลาทำการ :08.00 – 18.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/fXnXLr45ePW2c9YV6

จุดที่ 3 – Layo Cafe ผาหมี

รายละเอียด : เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศเงียบสงบ ใกล้กับธรรมชาติและภูเขา ที่นี่มีเมนูกาแฟที่หลากหลายและของหวานต่างๆ ผู้เยี่ยมชมสามารถนั่งพักผ่อนชิลๆ กับอากาศแบบเย็นๆ

ที่อยู่ : 56 หมู่ 6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

หมายเลขโทรศัพท์ : 080 624 9871

เวลาทำการ : 09.00 – 18.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/uSoWme1TKAjR9Bsd8

จุดที่ 4 – กาแฟผาฮี้

รายละเอียด : เป็นสถานที่ที่มีความสงบไร้เสียงรบกวน เหมาะแก่การพักผ่อนและสังสรรค์กาแฟ

ที่อยู่ : บ้านผาฮี้ 20 หมู่ 10 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

หมายเลขโทรศัพท์ : 089 431 7479

เวลาทำการ : 08.00 – 18.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/8UkkVgk1fbWdkXCm8

จุดที่ 5 – หมื่อแลผาฮี้

รายละเอียด : มีบรรยากาศที่เงียบสงบและวสวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ

ที่อยู่ : บ้านผาฮี้ หมู่ 10 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

หมายเลขโทรศัพท์ : 097 210 3140

เวลาทำการ : 08.00 – 18.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/jVVKKbYedSFSfxsPA

จุดที่ 6 – กาแฟภูผาฮี้

รายละเอียด : มีบริการเครื่องดื่มและอาหารชนเผ่า(แต่ต้องสั่งจองล่วงหน้า) ชั้น 2 ของร้านจะจัที่นั่งในมุมต่างๆ
มีระเบียงชมวิวนั่งห้อยขาปักร่มเขียวไว้ เป็นมุมถ่ายรูปสุดฮิตของทางร้าน

ที่อยู่ : 169 หมู่ 10 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

หมายเลขโทรศัพท์ : 090948 2784

เวลาทำการ : 08.30 – 18.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/jAwhvavp48t8RW5o8

จุดที่ 7 – โอโซนผาหมี

รายละเอียด : เป็นร้้านอาหารอาข่าที่บ้านผาหมี บรรยากาศในร้านจะเป็น open air นั่งกันเป็นวงกลมๆคล้ายขันโต
แต่จะมีเก้าอี้เตี้ยๆไว้บริการ เพื่อไม่ให้เมื่อยขาจนเกินไป

ที่อยู่ : ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

หมายเลขโทรศัพท์ : 089 619 8237

เวลาทำการ : 09.00 – 18.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/SCQEpEbNf1z64wWj9

จุดที่ 8 – ผาฮี้วัลเลย์

รายละเอียด : เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่วิวสวยบนผาฮี้ ที่เป็นทั้งร้านอาหารและโฮมสเตย์

ที่อยู่ : บ้านผาฮี้ 19 หมู่ 10 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

หมายเลขโทรศัพท์ : 095 680 2219

เวลาทำการ : เปิดตลอดเวลา

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/zBntynfACnUVif4Y8

จุดที่ 9 – เดอะแมโฮมสเตย์

รายละเอียด : ตั้งอยู่หมู่บ้านผาฮี้ โซนปานกลาง ไม่แออัด เงียบสงบ มีที่จอดรถ เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ไม่ห่างจากแหล่งเดินเที่ยวภายในหมู่บ้าน เดินเที่ยวได้สบาย สามารถแวะถ่ายรูปได้ตลอดทาง

ที่อยู่ : 39 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

หมายเลขโทรศัพท์ : 089 508 8115

เวลาทำการ : เปิดตลอดเวลา

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/UDisq7ND7mJjWZFM8

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ดอยตุง บ้านผาฮี้ บ้านผาหมี

จุดที่ 10 – อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

รายละเอียด : อุทยานถ้ำหลวง+ขุนน้ำนางนอน มีลักษณะทางธรรมชาติที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่รู้จักและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ถ้หลวง ซึ่งเป็นหนึ่งในถ้ำที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ที่อยู่ : ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

หมายเลขโทรศัพท์ : 061 606 5101

เวลาทำการ : 08.00 – 17.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/kAjKGYJZdpxJVoGp8

จุดที่ 11 – จุดชมวิว ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ

รายละเอียด : เป็นจุดชมวิวที่สูงอยู่บนยอดเขาดอยช้างมูบในจังหวัดเชียงราย มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่ยาวไกล และสวยงามของเทือกเขาและภูเขา สถานที่นี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชื่นชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก

ที่อยู่ : ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

หมายเลขโทรศัพท์ : 065 968 0454 (รอง ผบ.ร้อย) , 086 929 3905

เวลาทำการ : 08.00 – 17.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/UPJ5LH2xmEWG3cRp7

จุดที่ 12 – วัดพระธาตุดอยตุง

รายละเอียด : ตั้งอยู่บนยอดเขาดอยตุงทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเชียงรายและทัศนียภาพของภูเขาและที่ราบในระยะไกล ตัววัดมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและอันเป็นเอลักษณ์ มีพระธาตุที่มีความสำคัญต่อชาวภาคเหนือ

ที่อยู่ : ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220

หมายเลขโทรศัพท์ : 088 291 5879

เวลาทำการ : 06.00 – 18.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/b6mpgRrTqdcPP2P38

จุดที่ 13 – โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด : ร้านกาแฟดอยตัง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่บนดอยตุง มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเชียงรายและประเทศลาว นับว่าเป็นจุดชมวิวที่สำคัญในพื้นที่

ที่อยู่ : อาคารเอนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.ชียงราย 57240

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 767 015-7

เวลาทำการ : 08.00 – 17.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/xu7WwaizMn73Vnxi7

X
This site is registered on wpml.org as a development site.