ติดต่อเรา
โทรสายด่วน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย (เชียงราย – พะเยา)

Tourism Authority of Thailand : Chiang Rai Office (Chiang Rai – Phayao)

www.tourismchiangrai-phayao.com

ททท.เชียงราย ชวนนักท่องเที่ยวตามหากามเทพน้อย (Cupid) วัดนันตาราม ตามแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยว 25 Unseen the New Series

 | views: 90

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยววางแผนท่องเที่ยวตามหากามเทพน้อย (Cupid) วัดนันตาราม ตามแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยว 25 Unseen the New Series ที่จะพานักท่องเที่ยวไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของเมืองไทยในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็น ร่วมค้นหาความสวยงามของเมืองไทยและเที่ยวชมวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ชาวไทลื้อเมืองมาง เมืองหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา กล่าวว่า วัดนันตาราม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 25 แหล่งท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว Unseen the New Series โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นวัดที่มีศิลปะพม่าสวยงามแปลกตามีงานฉลุไม้อิทธิพลของตะวันตก สร้างด้วยศรัทธาของคหบดีชาวปะโอผู้รับสัมปทานค้าไม้กับบริษัทค้าไม้ต่างชาติ โดยว่าจ้างช่างชาวพม่าจากจังหวัดลำปางมาออกแบบและสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ตกแต่งด้วยงานฉลุไม้งดงาม เพดานประดับด้วยกระจกสีลวดลายวิจิตรพิสดาร ภายในประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธานไม้สักทอง ปางมารวิชัยศิลปะมัณฑะเลย์ บริเวณซุ้มเรือนแก้วของพระประธานฉลุลายเครือเถาอ่อนช้อยสวบงามประดับด้วยเทวดาและสัตว์หิมพานต์ รวมถึงกามเทพน้อยหรือคิวปิด เทพแห่งความรัก จำนวน 12 องค์ ซึ่งคาดว่าเป็นอารมณ์ขันของช่างที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตก ในยุคสมัยที่อังกฤษได้สัมปทานค้าไม้ในพื้นที่ภาคเหนือ นับเป็นการเพิ่มจุดขายใหม่ให้กับอำเภอเชียงคำ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดพะเยา โดยมุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลัก

ททท.สำนักงานเชียงราย ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่รองภายใต้ BCG Model ส่งเสริมเมืองรองและชุมชน ในลักษณะ Local Experience โดยนำเสนอวัฒนธรรมไทลื้อที่มีเสน่ห์จากชุมชนวัฒนธรรมไทลื้อเชียงคำ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านธาตุสบแวน, บ้านธาตุ , ชุมชนไทลื้อบ้านหย่วน และชุมชนไทลื้อบ้านมาง ที่ต่างมีวิถีชีวิตแบบชาวไทลื้อที่ชัดเจน มีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อเรื่องผี โดยมีคำขวัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ก็คือ “กาละแมบ้านธาตุสบแวน แดนผ้าทอบ้านธาตุ ขนมปาดบ้านหย่วน ชวนชิมข้าวแคบบ้านมาง” นอกจากนี้บริเวณชุมชนยังมีแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ไปเยี่ยมชม เช่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสนเมืองมา ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อผ้าทอบ้านหย่วน สัมผัสบ้านดั้งเดิมของคนไทลื้อบ้านแม่แสงดาร่วมทำกิจกรรมขนมและอาหารไทลื้อ การทำสวยดอกทำตุงไส้หมู กิจกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านป้ามาลี วัดแสนเมืองมา วัดพระธาตุสบแวน หากตรงกับวันพุธสามารถร่วมกิจกรรม

รับประทานอาหารเย็นแบบขันโตกไทลื้อ และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทลื้อล้านนา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนหรือพื้นที่เมืองรอง ชูจุดเด่นโดยด้านภาพลักษณ์ของแต่ละจังหวัดหรือพื้นที่ในแง่มุมที่ต่างกัน โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ททท.สำนักงานเชียงราย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมค้นหา 12 กามเทพตัวน้อย วัดนันตาราม Unseen the New Series และสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นวัฒนธรรมชาวไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงราย โทร. 053 717433 หรือ TAT Call Center โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย, facebook.com/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และชุมชมวัฒนธรรมไทลื้อเชียงคำ คุณสุชิน โนวิชัย โทร.086-1181779

แนะนำ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ข่าว
Events & Festivals
วิจิตร 5 ภาค @ เชียงราย
เชียงราย
Religion
มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 8
ข่าว
Nature
เที่ยว 3 ภู ดู 9 ดอย
เชียงราย

ข่าวสารล่าสุด

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย...

วิจิตร 5 ภาค @ เชียงราย

วิจิตร 5 ภาค @ เชียงราย

 นับถอยหลัง!  สำหรับการแสดงแสง สี เสียงสุดยิ่งใหญ่กับงาน "วิจิตร 5 ภาค @เชียงราย หลงแสงเวียง ที่เจียงฮาย" ภายใต้ คอนเซปต์ "Time & Travel" ที่จะพาทุกท่านหลงใหลไปกับเส้นทางแห่งกาลเวลาบนท้องถนนที่สว่างไสวด้วยแสงแห่งประวัติศาสตร์ ของเมืองเชียงราย...

มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 8

มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 8

    📍🎄กลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง กับงาน"มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 8” 📍🎄ททท.สำนักงานเชียงรายขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมงาน "มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 8” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 📍🎄ระหว่างวันที่ 6 - 11...

X
This site is registered on wpml.org as a development site.